Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje placówka. W ostatnich latach szczególnie aktywnie współpracowaliśmy z:

 • KOMENDA POWIATOWA POLICJI W HRUBIESZOWIE (prowadzenie dla dzieci pogadanek na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz zachowań w czasie zagrożeń);
 • KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W HRUBIESZOWIE (zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanka na temat zagrożeń pożarowych);
 • JEDNOSTKA WOJSKOWA W HRUBIESZOWIE (wycieczki, pokazy dla dzieci,spotkania);
 • DOM KULTURY W HRUBIESZOWIE (udział w konkursach: plastycznych, recytatorskich, występach i zawodach sportowych);
 • BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W HRUBIESZOWIE (wycieczki, spotkania z pracownikami na jej terenie);
 • MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HRUBIESZOWIE (wycieczki, spotkania z pracownikami na terenie przedszkola);
 • PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ (wycieczki, spotkania z pracownikami);
 • POCZTA (wycieczki);
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. WOJSK OCHRONY POGRANICZA W HRUBIESZOWIE (udział w konkursach, imprezach sportowych, dniach otwartych i uroczystościach);
 • PRZEDSZKOLE "MAMY SIEBIE"- (wycieczki, spotkania integracyjne, konkursy)
 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W HRUBIESZOWIE (logopeda -wyrzucić, badania przesiewowe prowadzone przez logopedę, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizowanie spotkań psychoedukacyjnych);
 • POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W HRUBIESZOWIE (współpraca przy realizacji programów edukacji przedszkolnej)
 • URZĄD MIASTA W HRUBIESZOWIE (udział w uroczystościach, konkursach organizowanych na terenie miasta)
 • Współpracujemy również z Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, Ośrodkiem Szkolenia „Kursor” w Chełmie, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie i Zamościu gdzie uczestniczymy w szkoleniach kadry pedagogicznej, wciąż podnosząc swoje kwalifikacje.
 • Oprócz tego doskonale rozwija się nasza współpraca z rodzicami naszych dzieci, którzy zawsze w razie potrzeby służą swoją pomocą;

Dzieci i rodzice aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych:

 • GÓRA GROSZA
 • NAKRĘTKI
 • POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
 • POLA NADZIEI
 • WSPIERAM NA 10
 • PŁOMYK PAMIĘCI
 • WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI

Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie © 2013. Wszystkie Prawa zastrzeżone.

Redaktorzy: Wioletta Wolanin, Małgorzata Pasieka, Jolanta Mazurek; Opieka techniczna: Adam Skrzyński - Kontakt

:: SAAK Hrubieszów :: LubieHrubie.pl Hrubieszowska Gazeta Internetowa Hrubieszowska.pl :: Lepsza Strona Regionu

Nie lubimy spamu!! 

Zaloguj sie