UWAGA!!!

Termin wnoszenia opłat za przedszkole do 15 każdego miesiąca

Dziękujemy

 

W miesiącu luty intendentka pobiera opłaty w dniach:

5 i 7 ul.Grotthusów

4,6,8  ul.Dwernickiego

Drodzy Rodzice z powodu zbliżających ferii opłaty bedą pobierane wcześniej niż zwykle.

Bardzo prosimy o opłaty w terminach

***


Opłaty
  1. Stawkę żywieniową ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
  2. Koszty związane z wyżywieniem pokrywają w całości rodzice.
  3. Środki te nie mogą być wykorzystane na żadne inne cele.
  4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot kosztów wyżywienia za każdy dzień nieobecności, warunkiem jest uprzednie zgłoszenie go wychowawcy, odpis nastąpi w kolejnym miesiącu.
  5. Opłaty za świadczenia przedszkola ponoszą rodzice w wysokości i na zasadach Rady Miasta w Hrubieszowie.
  6. Opłaty za przedszkole rodzice (opiekunowie) dokonują w terminach wyznaczonych przez dyrektora przedszkola. Opłaty pobierane są w przedszkolu przez intendentkę i odprowadzane na konto bankowe wskazane przez Zespół Obsługi Przedszkoli w Hrubieszowie nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie © 2013. Wszystkie Prawa zastrzeżone.

Redaktorzy: Wioletta Wolanin, Małgorzata Pasieka, Jolanta Mazurek; Opieka techniczna: Adam Skrzyński - Kontakt

:: SAAK Hrubieszów :: LubieHrubie.pl Hrubieszowska Gazeta Internetowa Hrubieszowska.pl :: Lepsza Strona Regionu

Nie lubimy spamu!! 

Zaloguj sie