KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W HRUBIESZOWIE

na lata 2014-2017

Podstawa prawna:


Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw

( Dz. U. Nr 56 poz. 458)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

(Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)Statut Przedszkola Nr 3 w Hrubieszowie.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne!

Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się kochane, bezpieczne, traktowane indywidualnie i podmiotowo. Stworzymy warunki i pomożemy mu poznać swoje możliwości, być samodzielnym, twórczym i otwartym na nowe doświadczenia.

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI ( cele i zadania):

 1. Organizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczo-kształcącego, zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu go do nauki w szkole

2. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami

3. Twozenie warunków sprzyjających spontaiczneji zorganizowanej aktywności dziecka, ze szczególnym uwzglednieniem różnych form ekspresji

4. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem

5. Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej

6. Propagowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu

7. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju

8. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu  jak największej  samodzielności i niezależności od dorosłych

9. Wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

10. Systematyczne infomowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

11. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta

12. Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka

 
SYSTEMY MOTYWACJI DZIECI W PRZEDSZKOLU
Stosowane nagrody:

  • pochwała indywidualna,
  • pochwała przez całą grupę,
  • pochwała przed rodzicami,
  • oklaski,
  • emblematy,

przydział funkcji.


Stosowane kary:

brak nagrody,

upomnienie ustne,

czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

poinformowanie rodziców o zachowaniu.

 

Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie © 2013. Wszystkie Prawa zastrzeżone.

Redaktorzy: Wioletta Wolanin, Małgorzata Pasieka, Jolanta Mazurek; Opieka techniczna: Adam Skrzyński - Kontakt

:: SAAK Hrubieszów :: LubieHrubie.pl Hrubieszowska Gazeta Internetowa Hrubieszowska.pl :: Lepsza Strona Regionu

Nie lubimy spamu!! 

Zaloguj sie